บริษัทในเครือ

     บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด มีบริษัทในเครือด้วยกันอยู่อีก 4 บริษัท

Preneco

     บริษัท พรีนิโค จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อดิจิตอลแบบครบวงจร (www.preneco.co.th)

Pintofin

     บริษัท พิน ทู ฟิน จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ให้บริการรับสมัครบัตรสมาชิกบัตรและบัตรสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ (www.pintofin.com)

Loyolty Group

     ให้บริการด้านโปรแกรมในการสะสมแต้มเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาสนับสนุนตราสินค้าเดิม

Thanasoft

     บริษัท ธนาซอฟท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ให้บริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร และเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT (www.thanasoft.com)

History partners