Direct Marketing Service

     การเติบโตและภาวะที่รีบเร่งของตลาดและการสื่อสารยุคใหม่ทำให้เราติดต่อหรือมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ยากขึ้น เราจึงควรส่งข้อความผ่านทางช่องทางที่มีความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข่าวสารส่งถึงผู้รับ ซึ่งต้องใช้ช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ เราออกแบบ ดำเนินการ และจัดการทุกกระบวนการช่องทางการสื่อสารของคุณ เริ่มตั้งแต่การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม การแบ่งประเภท จนมาถึงขั้นตอนการระบุช่องทางในการทำการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

     การตลาดทางตรงของบริษัทฯสามารถใช้ได้กับรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การตลาดทางตรง, บริการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์, การบริหารงานลูกค้า, การตลาด ณ จุดขาย, ข้อมูลการตลาด, การขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยทางบริษัทฯมีผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดคอยดูแลโดยคำนึงถึงนโยบายและกฎหมาย ทั้งยังคอยจัดการกับผลลัพธ์ ราคา ระดับการบริการ และควบคุมคุณภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

Direct Sales Marketing (การตลาดทางตรง)         ด้วยทักษะความชำนาญของทีมขายตรงในการแข่งขันในตลาดบัตรเครดิต เราติดอยู่ในหนึ่งองค์กรที่มีความพิเศษและมีมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทักษะการขายตรงของเราประยุกต์จากการเผชิญหน้า (face-to-face) เป็นการขายแบบถึงมือผู้รับ(door-to-door) คือการเข้าหาผู้ซื้อที่ครอบคลุมตลาดทั่วทั้งกรุงเทพและชนบท เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งเราขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับการเงินโดยตรงถึงลูกค้า

     ประวัติการทำงานของบริษัทฯเป็นที่รู้จักกันดีในวงการธนาคารหรือสถาบันทางการเงินชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 10 ราย สามารถดูพันธมิตรอ้างอิงได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Telesales Marketing (บริการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์)     เราช่วยธนาคารชั้นนำในการติดต่อและสร้างส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างผลกำไรและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า โดยการสร้างบทสนทนาทั้งสำหรับ B2B2C หรือ B2C จากข้อมูลของเรา เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

     ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้ลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เราสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการโดยที่คุณสามารถสื่อสารไปยังบุคคลได้โดยตรง เรามีบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการสำหรับบัตรเครดิต, บัตรสินเชื่อ, การหาลูกค้าใหม่, การรักษาลูกค้า, การขายสินค้าเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลักให้กับลูกค้ารายเดียวกัน, การทำผลสำรวจ และการติดตามผลแคมเปญ เป็นต้น

     เราช่วยลูกค้าในการวางแผนข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายในเรื่องของการขายและกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะต้องสามารุถประเมินผลได้อย่างแม่นยำเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนละมีประสิทธิในการสร้างยอดขาย

Point of Sales Marketing (การตลาด ณ จุดขาย)     ทีมทำการตลาด ณ จุดขายของบริษัทฯได้ถูกพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งยังเพิ่มยอดขาย ณ จุดขายได้อีกด้วย ทีมของเราใช้วิธีการเผชิญหน้าโดยตรงเพื่อกระตุ้นลูกค้าให้ซื้อสินค้าและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อเมื่อลูกค้าอยู่ ณ จุดขาย ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยทำลูกค้าให้ภักดีต่อแบรนด์เราซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ในระยะยาว สามารถดูแหล่งอ้างอิงได้ที่

บูธสำหรับสมัครบัตรเครดิต ในงาน Money Expo ที่เมืองทองธานี

บูธสำหรับสมัครบัตรเครดิต ในงาน Money Expo ที่ศูนย์ประชุมสิริกิต

บูธสำหรับสมัครบัตรเครดิต ในงาน Money Expo

บูธสำหรับบัตรเครดิต จัดขึ้นที่ตึกสำนักงานรอบกรุงเทพมหานคร

Contact Center Marketing (การตลาดแบบจุดบริการลูกค้า)     การตลาดแบบจุดบริการลูกค้าของเราสามารถให้บริการแก่ลูกค้า, การขายและการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า ทั้งในด้านของการขายหรือการให้บริการเพื่อทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและเกิดความพึงพอใจ

     ความพิเศษของเราที่จะนำยุคสมัยเพื่อที่จะสร้างยอดขายของคุณทั้ง B2B และ B2C ในด้านของการทำการตลาดแบบจุดบริการลูกค้า เราคิดวิเคราะห์โดยการนำเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลของลูกค้าจากเบอร์โทรศัพท์มาใช้ในการตัดสินใจโอนสายลูกค้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีนี้จะเพิ่มความเป็นได้ไปในการได้ลูกค้าใหม่ ซึ่งเราดำเนินการโดยผ่านการอรมภายในระบบ CRM ขององค์กร

Database Sales Marketing (การตลาดแบบใช้ฐานข้อมูลของลูกค้า)กระตุ้นให้สำเร็จด้วยข้อมูล

จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกคนถูกเวลา

     เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จกับการตลาด คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกคนถูกเวลา ทีมงานจัดหาข้อมูลของบริษัทฯจะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และทำงานด้วยการตลาดอย่างสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตและค้นพบโอกาสใหม่ๆทางการตลาด ท้ายที่สุดเราจะทำการวิเคราะห์ผล เลือกรายชื่อ และจุดมุ่งหมายสำหรับแคมเปญต่อไป

     ด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่ในเรื่องบัตรเครดิตละสินชื่อมากกว่า 1 ล้านเบอร์ และมากกว่า 1 ล้านอีเมล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่ออนไลน์ในคลังข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้คาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาด เราจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อระบุจุดประสงค์โดยอ้างอิงเกี่ยวกับ การวิจัย การประเมินค่า และการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุนลูกค้าของบริษัทคุณให้มีความก้าวหน้า เรารวบรวมข้อมูล ระบุและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแหล่งที่มาของฐานข้อมูล, อีเมล์ติดต่อ, บัตรรับรอง และการสนับสนุนการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจุบันสื่อสังค์ออนไลน์ถูกนำมาใช้ในการตลาดดิจิทัลในการเข้าหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

Online E-commerce sales marketing (การตลาดบนการค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต)     การตลาดบนการค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯถูกออกแบบมาเพื่อสร้างยอดขายบนช่องทางออนไลน์ เราให้บริการในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถใช้งานง่าย โดยคำนึงถึงการให้บริการลูกค้าบนตลาดดิจิทัลและการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

     เราออกแบบในรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ สามารถรองรับการทำงานบน iPad Tablet และมือถือได้ทั้ง ISO และ Android ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของนวัตกรรมแห่งดิจิทัลเพื่อที่ทำจะให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จ แรงบันดาลใจของเราคือ เพื่อสร้างโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตให้กับลูกค้าเราโดยการผสมผสานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สู่ระบบการส่งอีเมล์หรือข้อความอัตโนมัติ ซึ่งสามารถติดตามผลได้ ด้วยจุดแข็งของกลยุทธ์ดิจิทัลและการสื่อสาร เราจึงสร้างยอดขายและคุณค่าให้แก่แบรนด์มาโดยตลอด ซึ่งจากจุดนี้สามารถใช้เป็นตัวประเมินค่าความสำเร็จได้ ด้วยระบบการบริหารจัดการของเราจึงเป็นการง่ายในการปรับใช้สำหรับหลากหลายเกณฑ์การวัด ทั้งยังสามารถผสมเข้ากับมาตรฐานของระบบการชำระเงินและวิธีการชำระเงินออนไลน์ได้อีกด้วย

References

History partners

King