Business Marketing Strategy (Service)

     เราช่วยลูกค้าเราเลือกเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าและผลักดันธุรกิจให้เติบโต ดังคำกล่าวที่ว่า “คุณสามารถมีไอเดียที่บรรเจิดได้ แต่หากคุณไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ มันก็จะไม่มีความหมายอะไร” ในฐานะนักการตลาดคุณต้องคอยอัพเดตตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะอยู่เหนือคู่แข่งของคุณ

     กลยุทธ์การตลาดของเราเริ่มจากการเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตลาดและลูกค้าของคุณ เพราะธุรกิจของคุณมีความพิเศษเฉพาะในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นทีมของเราจะทำตามแบบแผนเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

Marketing Strategy


     เป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักการตลาดในการลดต้นทุน โดยการผสมหลากหลายช่องทางในการทำการตลาด เช่น Direct marketing, Software marketing และ Digital marketing เพื่อทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

     นักธุรกิจมาหาเราเพื่อพวกเขาต้องการกลยุทธ์หรือเมื่อพวกเขาต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงการตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนการลงทุน เราให้คำแนะนำด้านการตลาดและเครื่องมือที่จะใช้เพื่อให้บริษัทของคุณมีความเจริญกาวหน้าเหนือคู่แข่ง

     เราช่วยคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายและพาพวกเขาให้เข้าถึงสินค้าหรือบริการของคุณ พร้อมกับคิดกลยุทธ์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ด้วยเครื่องมือของเราที่จะช่วยคุณประมาณค่าใช้จ่ายและวัดผลความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างแม่นยำ

Channel Strategy


     เราสร้างเครื่องมือ แผนงาน และโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ที่รวมเอา Direct marketing, Software marketing และ Digital marketing (Sales Solution Service) channels เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารได้ผ่านหลากหลายช่องทาง

     ทุกวันนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบรนด์มากขึ้น รวมถึงสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้จากหลากหลายช่องทางหากเปรียบเทียบกับแต่ก่อน หลายๆการทำตลาดแบบ B2B และ B2C ขาดวิสัยทัศน์และผลตอบรับในการทำงานทำให้เกิดอุปสรรคบนช่องทางการตลาดที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

     ผู้ให้คำปรึกษาของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจโอกาสที่มีในการวางแผนเพื่อพัฒนากลยุทธ์อย่างมีปริทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องลูกค้าการทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์คุณ สินค้าคุณ และตลาดคู่แข่งของคุณ

     เรานำเสนอแพลทฟอร์มที่ง่ายดายต่อการจัดการซึ่งรวม Direct marketing, Software marketing และ Digital marketing (Sales Solution Service) channels เข้าไว้ด้วยกัน ที่ซึ่งออกแบบให้ใช้งานสะดวก สำหรับการดำเนินการ การวัดผล และการทำให้เหมาะสมกับโปรแกรมการสื่อสาร

     นอกเหนือจากนี้ เรายังมีเครื่องมือที่ผสมผสานโซเชียลมีเดียเข้าไว้กับโปรแกรมค้นหา รวมถึงการทำSEM/SMO เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นอย่างลึกซึ้งในเรื่อง digital channel เพื่อที่จะเข้าใจการกำหนดเมทริกซ์ที่จะใช้วัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การจูงใจ, ทัศนคติ, การมีส่วนร่วม

Campaign Strategy


     ตั้งแต่การทำวิจัยจนถึงการวางแผนการดำเนินงาน เราช่วยคุณพัฒนาประสิทธิภาพการทำแคมเปญเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ช่วยเพิ่มพูนและรักษาไว้ซึ่งผลกำไร และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เรานำคุณไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, การเลือกสื่อ, การวัดผลเมทริกซ์ประสิทธิภาพการทำงาน, พัฒนาแคมเปญที่ให้ได้ผลตอบรับที่ดี ซึ่งสามารถสร้างผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เราสามารถตอบโจทย์เรื่องลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็น ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ อะไรคือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระยะเวลานานแค่ไหนในการทำแคมเปญอย่างเหมาะสม ควรทำการสื่อสารเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหน ควรใช้ช่องทางไหนในการสื่อสาร อะไรคือผลตอบรับที่คาดหวังและ ควรบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ควรใช้อะไรบ้างในการใช้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และเราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างไร

Operations Strategy


Step of working is important.

We are process through procedure to make sure our clients get no worry in progress.

     ระบบการดำเนินการนี้ทำให้คุณมีความเข้าใจที่มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณ, ลูกค้า, และกลุ่มเป้าหมาย เราให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการให้ราบรื่นเพื่อที่จะช่วยคุณพัฒนา “queue models”, “task model” และ “web-based environments ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ผ่าน dashboard และรายงาน ซึ่งลูกค้าของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องลูกค้าว่า พวกเขามีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างไร

History partners