การบริการทางการตลาด (การบริการสร้างโอกาสทางการขาย)

     บริษัท เวบแพก กรุ๊ป ทำงานด้านการให้บริการการตลาดทางการเงินมาแล้วเกือบ 20 ปี ดังนั้นเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นๆ เราทำงานร่วมกับบริษัทบัตรเครดิตที่มีชื่อเสียงและหลากหลายผลิตภัณฑ์ทำให้เราเข้าใจระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี

     การให้บริการของบริษัทฯจะวางอยู่บนหลักทฤษฎีและกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา โดยเราจะช่วยคุณหาช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้า และพัฒนาแคมเปญให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเลือกช่องทางทำการตลาด เราคำนึงถึงมาตรฐานในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อลดต้นทุนโดยวิธีการเลือกเครื่องมือและช่วงเวลาทีเหมาะสมที่สุดในการทำการตลาด เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการคิดค้นกลยุทธ์ อย่างเช่นทีมค้นคิดการตลาด ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ และทีมสร้างสรรค์

     บริการของบริษัทฯสามารถใช้ได้กับการทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และการทำการตลาดระหว่างธุรกิจสู้ผู้บริโภค ประกอบไปด้วย การให้บริการตลาดทางตรง, การให้บริการแก้ปัญหาด้านซอฟท์แวร์, การให้บริการด้านตลาดดิจิทัล และการให้บริการด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

การบริการด้านตลาดทางตรง

     การเติบโตและภาวะที่รีบเร่งของตลาดและการสื่อสารยุคใหม่ทำให้เราติดต่อหรือมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ยากขึ้น เราจึงควรส่งข้อความผ่านทางช่องทางที่มีความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข่าวสารส่งถึงผู้รับ ซึ่งต้องใช้ช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ เราออกแบบ ดำเนินการ และจัดการทุกกระบวนการช่องทางการสื่อสารของคุณ เริ่มตั้งแต่การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม การแบ่งประเภท จนมาถึงขั้นตอนการระบุช่องทางในการทำการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ


อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการด้านการตลาด     บริษัท เวบแพก กรุ๊ป มีประสบการณ์หลายปีในการพัฒนาชอฟท์แวร์และเว็บแอพพลิเคชั่น การรวมสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน การให้คำปรึกษาด้านการตลาดตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ เราเสนอวิธีการบริหารจัดการที่ดีสุดของบริษัทออนไลน์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดที่น่าเชื่อถือ และทักษะความชำนาญอย่างลึกซึ้ง เราสร้างซอฟท์แวร์ที่จะเข้าไปเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราให้มีการพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่นและในด้านการตลาดออนไลน์


อ่านเพิ่มเติม

การบริการด้านตลาดดิจิตอล     ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของการตลาดยุคดิจิทัลคือการแบ่งระหว่างการทำการตลาดออนไลน์กับออฟไลน์ซึ่งสามารถผสมผสานช่องทางการตลาดด้านออนไลน์กับออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน การบริการการตลาดออนไลน์ถูกออกแบบมาหใตรงกับความต้องของการธุรกิจ เรารับฟังเป้าหมาย เรื่องราว และความกังวลของคุณ เพื่อนำมาวางแผนเป็นแนวทางให้บริษัทของคุณก้าวหน้า โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เข้ามาช่วย เช่น E-mail, SMS, SEO, SEM, SMO, Mobile, Social และ online media marketing expertise.


อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การทำตลาด

     เราช่วยลูกค้าเราเลือกเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าและผลักดันธุรกิจให้เติบโต ดังคำกล่าวที่ว่า “คุณสามารถมีไอเดียที่บรรเจิดได้ แต่หากคุณไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ มันก็จะไม่มีความหมายอะไร” ในฐานะนักการตลาดคุณต้องคอยอัพเดตตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะอยู่เหนือคู่แข่งของคุณ

     กลยุทธ์การตลาดของเราเริ่มจากการเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตลาดและลูกค้าของคุณ เพราะธุรกิจของคุณมีความพิเศษเฉพาะในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นทีมของเราจะทำตามแบบแผนเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ


อ่านเพิ่มเติม

History partners