ยินดีต้อนรับ

          ยินดีตอนรับเข้าสู่ บริษัท เวบแพก กรุ๊ป หนึ่งในที่ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการอย่างครบวงจร กับสถาบันการเงิน ที่ให้บริการทางด้านการตลาดในรูปแบบด้านนวัตกรรมการขาย รวมถึงการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในเรื่องการบริการชั้นหนึ่งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในเรื่องเครื่องมือการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงบริการด้านซอฟท์แวร์อีกด้วย เราให้บริการด้านนวัตกรรมการขายที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องมือที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

บริการของเรา

เราเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการขายและระบบบริหารจัดการการตลาดสำหรับตลาดการเงินรายย่อย
เราพัฒนาการขาย, การตลาดดิจิตอล, และวางแผนกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เราเชี่ยวชาญด้านทักษะต่างๆ เช่น

   • การบริการด้านตลาดทางตรง

   • ระบบบริหารจัดการด้านการตลาด

   • การบริการด้านตลาดดิจิตอล

   • กลยุทธ์การทำตลาด


        เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการจัดหาลูกค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน มากว่า 19 ปี ด้วยจำนวนลูกค้าที่มีมากกว่า 1 ล้านราย ทั่วประเทศ ที่มาจากทีมงานที่มีประสบการณ์ ในเรื่องสินเชื่อและบัตรเครดิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ในรูปแบบ บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ การจัดหาสถานที่ติดตั้งและให้บริการตู้ ATM เครื่องรูดบัตรเครดิต และช่องทางการชำระเงินแบบออนไลน์

        คุณภาพของระบบบริหารงานและการจัดการของทีมงานที่ได้มาตรฐานร่วมกับแนวทางการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการตลาดสมัยใหม่ ที่เจาะตรงถึงกลุ่มผู้บริโภคทำให้เราเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนผลักดันให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางธุรกิจการเงินสำหรับตลาดบัตรเครดิตและตลาดสินเชื่อรายย่อยเกือบทุกธนาคาร

        ด้วยแนวทางการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของคู่ค้า ในด้านรูปแบบและเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ คุณภาพของทีมงาน ระบบบริหารและจัดการด้านซอฟแวร์ ที่ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสิทธิผลด้านการเพิ่มช่องทางการบริการ ในช่องทางส่วนของงานขายตรง งานขายผ่านทางโทรศัพท์ งานขายผ่านทางส่วนบริการลูกค้า งานขายผ่านทางออนไลน์ และงานขายทางฐานสมาชิก เพื่อให้บริการกับคู่ค้าได้ตามมาตรฐานให้ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าในทุกความต้องการ

History partners

King